ادواردو ایندا خبرنگار اسپانیایی از جزئیات توافق برای تمدید قرارداد کریم بنزما با رئال پرده برداری کرد.

بنزما قراردادش را با رئال مادرید تا سال 2022 و با معاش سالانه 11 ملیون یورو تمدید می کند و بدین ترتیب معاش اش با راموس و هازارد برابری می کند و فقط بیل بالاتر از او خواهد بود.