ادواردو ایندا خبرنگار اسپانیایی ادعا کرده است که اگر زین الدین زیدان همچنان به ایسکو بازی ندهد احتمال جدایی هافبک مالاگایی در زمستان  کم نیست.

در حقیقت ایسکو نمی خواهد شانس حضور در یورو را از دست بدهد و به همین خاطر درها به روی جدا شدنش از رئال مادرید باز خواهد بود.