سبایوس هافبک آندلوسی رئال در مورد آخرین شرایط خود صحبت کرد.تاثیر راموس بر فوتبال اسپانیا :” سرجیو از نظرباشگاهی و ملی همه چیز را برده است. او با وجود آن که تجربه زیادی دارد، جاه طلبی های یک بازیکن جوان را دارد و می خواهد با بقیه متفاوت باشد.”

اودگارد:” در اردوهای پیش فصل او را دیده ام و نگاهم را  جلب کرده است. می تواند در رئال نقش مهمی داشته باشد و جای زیادی برای بهتر شدن دارد.”

از این که از رئال رفتی پشیمان نشدی؟” نه. رئال مادرید خیلی خوب کار کرده است. مصدومیت های زیادی داشتند اما پشیمان نیستم. می دانستم که امسال چه هدفی دارم. سعی می کنم از فوتبال لذت ببرم. در آرسنال خوشحالم. ده بازی در این تیم داشتم و بهترین عملکردم را داشته باشم.”

با دیدن شرایط بیل، خامس و والورده ترجیح نمی دادی که بمانی؟” از اولین لحظه می دانستم که چه می خواهم. می خواستم جدا شونم، بازی کنم و از فوتبال لذت ببرم چرا که در دو سال قبلی بازی نکرده بودم. تصمیم درستی گرفتم و خوشحال هستم.”